Salgs- og Leveringsbetingelser

4.7 ★★★★★ ud af 259 anmeldelser

  • Medlem af byg garanti din sikkerhed
  • Vi har mange års erfaring
  • Vi overholder vores aftaler
  • Vi bygger på kvalitet og faglig stolthed
  • Hos os er du i trygge hænder
FÅ ET TILBUD NU

Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedenstående standard salgs/- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkeligskriftlig aftale mellem parterne.

Disse Salgs/- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

Alle tilbud gælder i 30 dage fra dags dato og bortfalder såfremt tilbuddet ikke forinden er accepteret, eller forlænget. Det er enbetingelse for tilbuddet, at arbejdet kan udføres kontinuerligt, og at der er klargjort adgang.

Isolering Nordjylland har tegnet erhvervs/- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab omfattende såvel person/- som tingskade. Dækningsum op til 10 millioner kroner pr. skade. Hvis kunden ønsker en højere dækning, kontaktes Isolering Nordjylland skriftligt inden isoleringsarbejdet påbegyndes, meromkostningen ved en tillægssum pålægges kundes faktura. Endvidere kan vi ikke føres erstatningsansvarlig for indirekte tab såsom: driftstab, avancetab, tidstab, datatab og andre indirekte tab. Uoverensstemmelser i anledning af den mellem parterne indgåede aftale, afgøres ved retten i Aalborg som 1. Instans.

Leveringstid/udførelsestidspunkt opgives efter bedste skøn. Opgivne tider overholdes, så vidt det er muligt. Isolering Nordjylland

Isolering Nordjylland er berettiget til, at få udførelsestidspunktet udskudt, såfremt vejrligsforhold, materialemangel, nedbrud eller sygdom umuliggør arbejdets gennemførelse på tilfredsstillende måde. Sådanne forhold berettiger ikke køber til at ophæve aftalen, ej heller at kunne kræve en dekort.

Vores tilbud forudsætter lovlige, tætte og korrekt udførte mur- og lofts gennemføringer, adgang til 230 V, tætte samlinger ved døre, vinduer, ventilation, emhætte, spots, skorstensgennemføringer mv.

Ved indblæsning i hulmur, lofter, etageadskillelser, skunker m.m. gælder følgende:Ved boring af huller i hulmur m.m. må man påregne, at støv og små mængder materiale, vil sætte sig på facade,Omkring opgang til loft, som ofte er indendørs.: Vi søger, at begrænse generne ved affejning og oprydning efter endt loftisolering.

I efterårs- og  vinter perioden kan rengøringen og oprydningsarbejdet efter hulmursisolering blive besværet/umuliggjort da regn og sne fastholder vores isoleringsmateriale, så vi ikke på samme måde kan sørge for at der er pænt og ryddeligt efter os når vi forlader opgaven. Disse forhold accepterer køber ved underskrivelse af kontrakten.

Det er kundes eget ansvar at oplyse, og markere, eventuelle skjulte bygningsdele, samt ledninger i fuger eller murværk, som kan beskadiges ved boring af huller til indblæsning af isolering. Isolering Nordjylland kan ikke stilles til ansvar for manglende kvalitet af udvendige og indvendige vægge, f.eks. løs puds, løse mursten, manglende/dårlige fuger, bløde masonit plader eller andet som kan påvirkes af forøget tryk i hulmuren.

Udvendige løse fuger og frostsprængte sten skal repareres inden, eller umiddelbart efter hulmurisolering. Vi kan ikke stilles til ansvar for frostskader der optræder efter endt hulmursisolering.

Ved lukning af huller i facade vil der være risiko for, at mindre nuance forskelle kan forekomme på gammel/ny fuge, og ved gammel/ny facadebehandling. Der vil kunne forekomme små afskalninger af murstenshjørner ved boring af huller i facade. Vi hæfter ikke for manglende kvalitet af den eksisterende facadebehandling.

Isolering Nordjylland kan ikke gøres ansvarlig for ophobning af fugt i loftsrum pga. utæt dampspærre.

Force majeure:

Isolering Nordjylland er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som skyldes: Force majeure så som, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlig myndighed, arbejdskonflikt, ildsvåde, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller anden årsag, der ligger udenfor Isolering Nordjylland kontrol.

Garanti:

Som en garanti for veludført arbejde, gennemfører Isolering Nordjylland en termografering af de aktuelle bygningsområde(r) der er efterisoleret. Termograferingen fortages indenfor en periode på max. 24 måneder fra opgavens udførelse, og udleveres til kunden, som en rapport. Skulle termograferingen mod forventning, udvise mangel på isolering kan kunden kræve ekstra indblæsning uden beregning. Efter gennemført isolering modtager kunden certifikat, som dokumentation for udført arbejde.

Vælg Isocell papirisolering kort fortalt:

Fugtbestandigt materiale – fugt påvirker ikke isoleringsevnen
Høj brandmodstand – beskytter konstruktionen mod brand
Ingen råd, svamp, mug og skadedyr – udtørrende salte modvirker angreb
Behagelig isolering og optimalt arbejdsmiljø
Bedre indeklima – Dit hus kan ånde
Lang erfaring – anvendt i USA siden 1892
Naturlig grøn profil – 90 % består af genbrug
Varmeskab om vinteren og køleskab om sommeren – luft trænger ikke gennem
Effektiv lydisolering – Lyd og luft går samme vej gennem materialer

Et møde med os koster dig kun lidt tid og en god kop kaffe.